Home

Algemene duiding

Het Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Ondernemingen voor Beschutte Tewerkstelling werd in het leven geroepen op 11 december 1998, door sluiting van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) houdende de oprichting van het fonds en vaststelling van de statuten. Deze Cao werd vervangen door de Cao van 2 februari 2005 houdende de oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling en vaststelling van zijn statuten.

De officiële startvergadering van het Fonds ging door op 18 juni 1999.

De maatschappelijke en administratieve zetel van het Fonds is gevestigd te Goossensvest 34, 3300 Tienen en kan worden bereikt via: fbz@groepmaatwerk.be

Voor fonds voor sociale werkplaatsen: Fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen (fvbzsw.be)

Doelstellingen van het fonds

De doelstellingen van het fonds werden statutair als volgt omschreven:

1) Aan de werknemers van de sector voordelen toekennen, met het oog op de organisatie van:

• De economische, sociale en technische vorming;
• De toekenning van een jaarlijkse syndicale toelage;
• De toekenning van aanvullende vergoedingen en voordelen allerhande.

2) Projecten en acties organiseren ten voordele van de werkgevers en werknemers van de sector.
3) De nodige middelen innen om deze doelstellingen te realiseren.

Financiering van het fonds

Het fonds wordt vnl. gefinancierd door RSZ-bijdrage. In kwartaal 1 en 2 2022 zal een RSZ-bijdrage 0,56% worden ingehouden, vanaf kwartaal 3 2022 0,6%. Daarnaast voorziet het fonds ook in een doorstorting van bepaalde VIA-middelen.   

Overzicht tussenkomsten

Het fonds voor bestaanszekerheid voor beschutte tewerkstelling voorziet in een structurele tussenkomst aan werkgevers voor:

 • Tijdelijke werkloosheid: eerste drie weken a 4 euro per dag, vierde week 1 euro per dag.  U ontvangt een voorschot in november op basis van kwartaal 1 en kwartaal 2. In mei N+1 ontvangt u een afrekening op basis van een volledig kalenderjaar.
 • VIA (de betaling/afrekening is steeds voorzien in de maand december – voor de ecocheques is er een voorschot voorzien in mei van 90% van het jaar voordien):
  • VIA 3 en 4: meerkost van VIA engagementen voor personen in sociale maribel. Deze tussenkomst is afhankelijk van een jaarlijks subsidiebesluit. De betaling kan ook eerder dan december plaatsvinden indien de middelen eerder op de rekening van het fonds staan.  Deze tussenkomst fluctueert beperkt doorheen de tijd. Momenteel bedraagt de tussenkomst +/- 1.750 euro per VTE omkadering sociale maribel en +/- 850 euro per VTE productie sociale maribel.
  • VIA 5:
   • Vanuit eigen middelen fonds: VAP-dagen (+1 dag voor 55-57 jarigen en +2dagen voor 58+):
    • Aantal VTE tussen 55 jaar en 57 jaar (Q3) x 138,42 euro (a index 1,6734 - geindexeerd)
    • Aantal VTE 58 jaar en ouder x 289,02 euro (a index 1,6734 - geindexeerd)
   • Vanuit overheidsmiddelen (dus afhankelijk van jaarlijks subsidiebesluit, bedragen zijn dan ook indicatief):
    • Ecocheques: 60 euro per VTE (Q3)
    • Septemberpremie voor omkadering: 202 euro per VTE (Q3)
    • Eindejaarspremie voor niet omkadering: 124 euro per VTE (Q3)
  • VIA 6: vanuit overheidsmiddelen (dus afhankelijk van jaarlijks subsidiebesluit, bedragen zijn dan ook indicatief):
   • Septemberpremie voor omkadering : 645 euro per VTE (Q3)
  • Tripartite/harmonisatie 2023: 54 euro per VTE (Q3) 

Sinds 2023 is er een groot budget vanuit VIA 6 ingekanteld binnen de organisatiepremie maatwerk.

Contactgegevens: 

fbz@groepmaatwerk.be

016/82.51.71 

Close