Home

Algemene duiding

Het doel van de sociale Maribel is het bevorderen van de tewerkstelling in de non-profitsector door de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, teneinde tegemoet te komen aan de noden van de sector en zo de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Het principe van de sociale maribel is zeer eenvoudig: de middelen sociale maribel worden gerealiseerd doordat een deel van de patronale lasten die betaald worden door de MWB, teruggestort worden in een specifiek daartoe opgericht fonds. De verplichting is wel dat met deze middelen extra tewerkstelling wordt gerealiseerd. Voor de maatwerkbedrijven is er een beperkte uitzondering op deze verplichting. 300,03 euro (bedrag van toepassing vanaf kwartaal 2 2022) per kwartaal per recht openende is immers vrijgesteld van deze verplichting. 

Contactgegevens: 

socmaribelbwsw@gmail.com

016/82.51.71

Close